Raza OVELLA GALEGA

Datos productivos

Producción lanar
Tipo de lana: Lana entrefina